CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu anh viết cho em.
Là bài thơ anh viết về đôi dép.
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diếc.
Những vật tầm thường anh cũng viết thành thơ.
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ.
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước.
Lên thảm nhung, xuống cát bụi có nhau.
Cùng bước cùng mòn không kẻ trước sau.
Dẫu nhục vinh không đi cùng người khác.
Rồi một mai chiếc dép kia mất đi.
Mọi thay thế sẽ trở nên khập khiểng.
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết.
Hai chiếc dép này không phải một đôi.
Cũng như mình trong lúc vắng nhau.
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế.
Nhưng trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét